Chính sách bảo mật thông tin.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Công ty trách nhiệm hữu hạn Drobebox

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 11, 2019

1. Tổng quan

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Drobebox, thu thập, bảo vệ, sử dụng và chia sẻ các thông tin về người dùng khi người dùng sử dụng www.drobebox.com (“Website”), các ứng dụng di động của chúng tôi (“App”) và bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi (gọi chung là Dịch Vụ) cho dù bạn truy cập Dịch Vụ trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba.

Vui lòng hiểu rằng, ngoại trừ như được mô tả cụ thể bên dưới, Chính sách bảo mật thông tin này không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty khác, hoặc các trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng di động, ngay cả khi bất kỳ được liên kết đến hoặc có thể truy cập thông qua Dịch Vụ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm về thực hành thông tin của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại legal@drobebox.com hoặc hotline (+84) 914042412.

Nếu bạn không muốn thông tin về bạn được sử dụng như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn phải dừng hoặc không sử dụng Dịch Vụ.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

“Thông Tin Cá Nhân”, được sử dụng trong Chính sách bảo mật này, là thông tin nhận dạng trực tiếp một cá nhân, như tên của một người, hoặc thông tin cho phép một cá nhân được xác định gián tiếp, như email hoặc địa chỉ nhà hoặc số điện thoại di động của một người . Thông tin cá nhân cũng bao gồm thông tin được kết hợp trực tiếp với thông tin nhận dạng đó.

Hầu hết các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập là từ khách hàng của chúng tôi. Thông tin này rơi vào hai (2) loại chung:

Thu thập dữ liệu thụ động. Điều này đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động từ khách hàng khi họ truy cập Trang web, ứng dụng hoặc sử dụng Dịch vụ.

Thông tin do người dùng gửi. Điều này đề cập đến thông tin mà khách hàng chủ động gửi cho chúng tôi, có thể được cung cấp một cách tự nguyện hoặc theo yêu cầu để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng đôi khi cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin về các cá nhân khác, chẳng hạn như khi khách hàng gửi thẻ quà tặng hoặc sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để nói với bạn bè về chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đó cung cấp tên và địa chỉ email của người nhận. (Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân trong bất kỳ tin nhắn cá nhân nào được gửi bằng thẻ quà tặng hoặc giấy giới thiệu.) Chúng tôi sẽ tự động gửi thư điện tử đến người nhận bằng thẻ quà tặng hoặc giấy giới thiệu và mời họ truy cập Trang web, ứng dụng hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi nhận được Thông tin cá nhân cho thẻ giới thiệu hoặc thẻ quà tặng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích duy nhất là gửi thư này và để theo dõi việc sử dụng thẻ quà tặng hoặc thành công của chương trình giới thiệu của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu thụ động

Nhìn chung, chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định dựa trên việc sử dụng và hành vi của bạn trên Trang web, ứng dụng và liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích khách hàng của mình Nhân khẩu học, sở thích và hành vi để hiểu rõ hơn và phục vụ bạn và cơ sở khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng phân tích thông tin này cho mục đích bảo mật, để bảo vệ Dịch vụ và thông tin khách hàng mà chúng tôi nắm giữ.

Nếu thông tin chúng tôi thu thập tự động nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng hợp lý để nhận dạng bạn, thì thông tin đó được coi là Thông tin cá nhân. Ngoài ra, nếu chúng tôi kết hợp trực tiếp bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua các phương tiện thụ động với Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Thông tin cá nhân theo Chính sách bảo mật này. Nhưng trong nhiều trường hợp, thông tin mà chúng tôi thu thập thụ động chỉ được sử dụng ở dạng không xác định hoặc tổng hợp, không xác định bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi thu thập dữ liệu thụ động theo các cách sau:

Thông tin thiết bị di động

Khi bạn tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về thiết bị di động của bạn. Chúng tôi đăng ký thiết bị của bạn và chúng tôi có thể sử dụng nhận dạng để gửi cho bạn thông báo về các giao dịch của bạn thông qua Dịch vụ.

Tập tin log

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi tự động nhận và ghi lại một số thông tin nhất định về hành vi của khách hàng của chúng tôi trên Trang web hoặc Ứng dụng và khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi tự động thu thập thông tin kỹ thuật về lưu lượng truy cập Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi và lưu trữ trong tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, hệ điều hành, ngày / giờ và dữ liệu clickstream khác. Chúng tôi tổng hợp thông tin này với các thông tin khác để phân tích xu hướng, quản trị và cải thiện Dịch vụ, ví dụ để hiểu khách hàng sử dụng Trang web và đưa ra các quyết định mua hàng và tồn kho phục vụ tốt nhất cho cơ sở khách hàng của chúng tôi. Thông tin từ các tệp nhật ký cũng có thể được sử dụng để xác định thông tin vị trí chung như thành phố hoặc khu vực địa lý.

Cookies, Web Beacons và công nghệ tương tự

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính cho mục đích lưu giữ hồ sơ hoặc theo dõi. Đèn hiệu web (còn được gọi là thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng), là đồ họa có thể ghi lại xem một người có truy cập nội dung cụ thể hay không. Chúng tôi sử dụng những công nghệ này và các công nghệ tương tự khác trên Trang web và Ứng dụng và liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie chúng tôi sử dụng có thể bao gồm cookie phiên, cookie liên tục hoặc các công nghệ tương tự. Một cookie phiên hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Một cookie liên tục được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn trong một thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong menu “trợ giúp” của trình duyệt Internet. Bạn cũng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để ngăn cookie được đặt trên máy tính của bạn. (Hướng dẫn phải được cung cấp trong tài liệu cho trình duyệt của bạn.) Nếu bạn từ chối cookie, khả năng sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của bạn có thể bị hạn chế và bạn không thể sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng cookie cho các mục đích sau:

Cookie thiết yếu. Cookie thiết yếu là cần thiết để cung cấp cho bạn các tính năng hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Ví dụ: một số cookie nhất định cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của Dịch vụ của chúng tôi. Vô hiệu hóa các cookie này có thể làm cho các tính năng và dịch vụ nhất định không khả dụng.

Cookie chức năng. Cookie chức năng được sử dụng để ghi lại các lựa chọn và cài đặt của bạn về Dịch vụ của chúng tôi, duy trì tùy chọn của bạn theo thời gian và nhận ra bạn khi bạn quay lại Dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

Hiệu suất / phân tích cookie. Cookie hiệu suất / phân tích cho phép chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của mình, chẳng hạn như bằng cách thu thập thông tin về số lượng khách truy cập Dịch vụ, khách truy cập xem trang nào trên Dịch vụ của chúng tôi và thời gian khách truy cập xem trang trên Dịch vụ. Cookie hiệu suất / phân tích cũng giúp chúng tôi đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo để giúp chúng tôi cải thiện các chiến dịch và nội dung của Dịch vụ cho những người tham gia quảng cáo của chúng tôi.

Các công ty quảng cáo bên thứ ba

Các công ty quảng cáo bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookie, web beacons hoặc các công nghệ tương tự trên Trang web để thu thập thông tin (chẳng hạn như thông tin luồng nhấp chuột) trong các lần truy cập Trang web của chúng tôi và các trang web khác, cũng như trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, theo thứ tự để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các quảng cáo về Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng có thể sẽ được bạn quan tâm.

Thông tin do người dùng gửi

Nhìn chung, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc giữ lại thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và để phục vụ bạn và cơ sở khách hàng của chúng tôi tốt hơn. Danh mục thông tin này bao gồm thông tin được gửi bằng điện tử, qua điện thoại và trực tiếp thông qua các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin này với Thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn Dịch vụ tùy chỉnh và được cá nhân hóa.

Chúng tôi thu thập Thông tin do người dùng gửi theo các cách sau:

Đăng ký

Để sử dụng một số tính năng của Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ, bao gồm cả cho thuê, trước tiên bạn phải tạo tài khoản với chúng tôi và đồng ý với Điều khoản dịch vụ. Để tạo tài khoản, bạn phải cung cấp địa chỉ email, số điện thoại và tạo mật khẩu. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin như sinh nhật, chiều cao, cân nặng của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ email bạn cung cấp để liên hệ với bạn về các sản phẩm và Dịch vụ và để bắt đầu tạo trải nghiệm phù hợp cho bạn.

Đơn đặt hàng

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi yêu cầu một số Thông tin cá nhân từ bạn, cho dù bạn có truy cập Dịch vụ từ Ứng dụng của chúng tôi, Trang web hay không. Bạn phải cung cấp thông tin liên lạc (bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại) và phương thức thanh toán. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thanh toán, để điền vào đơn đặt hàng của bạn và để liên lạc với bạn về đơn hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không lưu trữ những thông tin nhạy cảm như thẻ tín dụng mà sử dụng dịch vụ của đơn vị thứ ba như các cổng thanh toán để thực hiện việc này.

Chúng tôi ghi lại những gì bạn đặt hàng và liên kết nó với hồ sơ tài khoản của bạn. Khi bạn trả lại một mặt hàng, chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin về trải nghiệm của bạn, chẳng hạn như, nếu bạn mặc nó và để biết thông tin về cách nó phù hợp. Chúng tôi ghi lại thông tin đó để cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn cho bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho người khác.

Cá nhân hóa dịch vụ

Để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu các đặc điểm cá nhân, chẳng hạn như chiều cao, vòng ngực, kích cỡ trang phục, kiểu dáng và sở thích phù hợp, sinh nhật của bạn, ngày và dịp cho thuê của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu phản hồi và đánh giá của bạn về các sản phẩm của chúng tôi. Tất cả thông tin này là tự nguyện và giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình bằng cách cho phép chúng tôi tạo trải nghiệm phù hợp cho bạn và các khách hàng khác của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông tin này sẽ cải thiện Dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn và trải nghiệm của bạn về Dịch vụ, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cung cấp. (Ngoài ra, mặc dù chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về các đặc điểm vật lý cá nhân, chúng tôi không yêu cầu xác định thông tin sinh trắc học duy nhất.) Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin định vị địa lý từ thiết bị di động của bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi thông qua thiết bị di động của bạn để làm như vậy.

Khảo sát hoặc cuộc thi

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi trên Trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu một số Thông tin cá nhân. Thông tin được yêu cầu thường bao gồm thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ email) và thông tin nhân khẩu học.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng cuộc thi và trao giải thưởng, để theo dõi lưu lượng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện Dịch vụ và gửi cho người tham gia một bản tin email.

Thực hành thông tin bổ sung (và các điều khoản và điều kiện) có thể áp dụng cho bất kỳ khảo sát hoặc cuộc thi nào, sẽ được cung cấp cùng với khảo sát hoặc cuộc thi. Vui lòng xem xét cẩn thận bất kỳ thông tin bổ sung được cung cấp.

Thông tin xác thực tài khoản của bên thứ ba

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng nhập tài khoản của bên thứ ba cho các dịch vụ như Google hoặc Facebook, bạn hiểu rằng một số nội dung và / hoặc Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ giữa dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi. Mọi thông tin được thu thập bởi dịch vụ của bên thứ ba sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba mà chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và cân nhắc.

Phản hồi và thảo luận công khai

Nếu bạn chọn đăng tin lên các khu vực tin nhắn công cộng hoặc để lại phản hồi cho người khác, thông tin đó có thể được cung cấp cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những người khác sử dụng thông tin mà bạn tiết lộ công khai. Ngoài ra, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, thu thập thông tin bạn đăng trong khu vực tin nhắn công cộng để giải quyết tranh chấp, cung cấp hỗ trợ khách hàng và khắc phục sự cố theo luật cho phép.

Hãy cẩn thận và xem xét chặt chẽ việc tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào trong các khu vực tin nhắn công cộng.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Các mục đích và cách thức mà chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân về bạn được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thường liên quan đến các loại Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Việc sử dụng thông tin cá nhân khác được mô tả dưới đây.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp, thống kê và xác định, không xác định cụ thể bất kỳ cá nhân nào, cho bất kỳ mục đích nào.

Sử dụng chung thông tin của bạn

Chúng tôi thường sử dụng thông tin chúng tôi thu thập, bao gồm Thông tin cá nhân về bạn, cho các mục đích sau:

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm:

- Để giới thiệu với bạn các sản phẩm, thông tin và nội dung thông qua Dịch vụ, bao gồm cá nhân hóa Dịch vụ;

- Để xử lý các giao dịch, bao gồm các giao dịch tài chính, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;

- Để hỗ trợ bạn trong việc tìm vị trí để trả lại một mặt hàng, sử dụng thông tin vị trí hoặc vị trí địa lý mà bạn cung cấp cho chúng tôi;

- Để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn;

Để truyền thông và tiếp thị. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn thông tin về Drobebox và các đối tác tiếp thị của chúng tôi.

Để phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi làm việc để liên tục cải thiện Dịch vụ, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi. Ví dụ: bởi:

- Phân tích việc sử dụng hoặc quan tâm đến các tính năng nhất định hoặc xác định các mục và lĩnh vực quan tâm cho khách hàng của chúng tôi.

Để tuân thủ, phòng chống gian lận và an toàn. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên tư nhân khi chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để:

- Bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, của bạn hoặc của người khác;

- Thi hành các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại pháp lý; và

- Để ngăn chặn, xác định, điều tra và ngăn chặn bất kỳ hoạt động gian lận, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp.

Tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để tuân thủ luật pháp hiện hành, yêu cầu hợp pháp và quy trình pháp lý.

Theo mô tả hoặc với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi mô tả tại thời điểm chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn hoặc có sự đồng ý của bạn.

Truyền thông từ chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để liên lạc với bạn về Drobebox và các đối tác tiếp thị của chúng tôi theo các cách sau:

- Để cung cấp các bản tin, email tiếp thị hoặc thông báo đẩy với các khuyến mại đặc biệt, cập nhật và nội dung tiếp thị khác có liên quan;

- Cung cấp thông báo về Dịch vụ;

- Để liên lạc với bạn về Dịch vụ và tài khoản của bạn, bao gồm các cập nhật về trạng thái đơn hàng của bạn; và

- Để xác minh danh tính và địa chỉ cho đơn đặt hàng và cho thuê của bạn.

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua điện thoại, email, tin nhắn văn bản và thông báo tới thiết bị di động của bạn. Cuộc gọi, tin nhắn và tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể áp dụng cho tin nhắn văn bản hoặc các liên lạc khác nhận được trên thiết bị di động của bạn.

4. Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp, thống kê và xác định, không xác định cụ thể bất kỳ cá nhân nào, cho bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân về bạn:

  • Khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ;
  • Với các nhà cung cấp dịch vụ;
  • Với các chi nhánh và đối tác kinh doanh của chúng tôi; và
  • Vì lý do pháp lý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Các mục đích và cách thức mà chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân về bạn được mô tả chi tiết hơn dưới đây.

Đối tác của Drobebox

Drobebox tham gia vào các hoạt động tiếp thị và quảng cáo với các thương hiệu được sàng lọc cẩn thận, hoặc, đối tác, mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thu hút được cơ sở khách hàng của chúng tôi. Thỉnh thoảng, Đối tác cũng có thể được cung cấp thông tin nhân khẩu học thông tin không nhận dạng cá nhân hoặc tổng hợp của khách hàng trên Dịch vụ của chúng tôi và thông tin thống kê về hành vi mua hàng và Đối tác có thể được trao cơ hội tiếp thị để lựa chọn gián tiếp các phân khúc khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu khách hàng tổng hợp hoặc không thể nhận dạng cá nhân, chúng tôi sẽ làm như vậy theo cách mà chúng tôi tin rằng không thể liên kết hợp lý với Thông tin cá nhân của khách hàng.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba để sử dụng để thực hiện các chức năng nghiên cứu và kinh doanh (ví dụ: gửi thư, bảo trì, bảo mật, phân tích dữ liệu, truyền thông, CRM, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý thanh toán thẻ tín dụng hoặc lưu trữ dữ liệu). Các nhà cung cấp dịch vụ này đồng ý chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi, với thông tin chỉ được sử dụng như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và không nhằm mục đích nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên liên kết doanh nghiệp

Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả Thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của chúng tôi (bao gồm công ty mẹ, công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi), trong trường hợp đó chúng tôi sẽ tìm cách yêu cầu các chi nhánh đó để tôn trọng Chính sách bảo mật này.

Theo yêu cầu của pháp luật

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là bắt buộc theo luật hiện hành, ví dụ nếu chúng tôi nhận được trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tư pháp hoặc hành chính khác hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Liên quan đến giao dịch kinh doanh

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân trong một số giao dịch của công ty, chẳng hạn như liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, bao gồm cả một phần của phá sản, thanh lý hoặc khác tiến hành mất khả năng thanh toán.

Trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu của Drobebox, hoặc sáp nhập, mua lại hoặc chuyển nhượng hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi cho một thực thể khác, chúng tôi có quyền chuyển tất cả Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả địa chỉ email và thông tin khác về bạn được chúng tôi thu thập (theo chính sách này), cho thực thể đó.

Bảo vệ quyền

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi cho rằng nó phù hợp hoặc cần thiết để ngăn chặn vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi; đề phòng trách nhiệm pháp lý; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Drobebox, bất kỳ cá nhân hoặc công chúng nói chung; duy trì và bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của Dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi; bảo vệ bản thân và Dịch vụ của chúng tôi khỏi các hành vi gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp; điều tra và tự bảo vệ mình trước các khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba; hoặc hỗ trợ các cơ quan thực thi chính phủ.

5. Trang web, ứng dụng của bên thứ ba

Trong trường hợp chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web, ứng dụng khác mà chúng tôi không kiểm soát, cho dù các trang web, ứng dụng đó có đề cập đến thương hiệu của chúng tôi hay không, Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web, ứng khác đó. Khách hàng khi truy cập vào các trang web, ứng dụng đó nên đọc kỹ các chính sách trên các trang web, ứng dụng riêng lẻ đó.

6. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ chống lại sự mất mát, truy cập trái phép, lạm dụng, thay đổi và phá hủy Thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và một khi chúng tôi nhận được.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo mật thông tin cá nhân đó, nhưng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ dữ liệu điện tử nào được bảo mật 100% và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin sẽ không bị truy cập, sử dụng, tiết lộ trái phép hoặc thay đổi. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng và hệ thống của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn tin tặc hoặc những người không được phép truy cập trái phép hoặc lấy thông tin này.

7. Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư sẽ luôn được đăng trên Trang web, với ngày có hiệu lực được đăng ở đầu Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật Chính sách bảo mật này theo tình hình thực tế, khi công nghệ thay đổi hoặc khi chúng tôi thêm các dịch vụ mới hoặc thay đổi các dịch vụ hiện có. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ Thông tin cá nhân nào theo cách khác biệt so với Chính sách bảo mật của chúng tôi tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin đó, chúng tôi sẽ sẽ cố gắng thông báo cho bạn về những thay đổi đó một cách hợp lý trước. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau ngày có hiệu lực, bạn được coi là đồng ý với Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, mối quan tâm hoặc phản hồi về Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ legal@drobebox.com hoặc hotline (+84) 914042412